Conflict versus overleg

Uw bedrijf wil een burgerlijk of handelsgeschil voor de rechter? Of zelf een dagvaarding in de bus? Aanslepende procedures, opstapelende kosten en slapeloze nachten gegarandeerd. Een gunstige afloop veel minder. MediationSquare beantwoordt een conflict op een positieve manier: die van het professioneel overleg. Want mediatie is creatieve bemiddeling zónder bemoeienis door een kreunende Justitie. Door mensen en hun belangen - in die volgorde - samen te brengen, in alle neutraliteit. Zodat iedereen wint.

Vertrouwensman

Vrouwe Justitia, een taaie tante, domineert het hele proces ten koste van uw zelfbeschikkingsrecht. MediationSquare zet daar Bernard Baudot tegenover, een even sterke man. Maar zonder het te laten voelen. Tenzij waar het écht telt: een uitgekiend akkoord na een constructief parcours. Of in compatibele kwaliteiten, van zakelijkheid tot empathie. Met 30 jaar ondernemerschap spreekt Bernard uw taal, als erkend bemiddelaar zorgt hij dat de andere partij die ook begrijpt. Plus omgekeerd.

Constructief & creatief

Mediatie, meer dan een vak apart. Dat verdient dus enkele tips van de sluier, zodat u voelt hoé we werken:

Feitelijke fundering

Onderzoek bevestigt de absolute meerwaarde van mediatie, naast de klassieke rechtbank. Klaar voor de staalharde feiten?

Samen-werken

Mediatoren of juristen? Net zoals de bemiddeling zelf is dit een en-en-verhaal. MediationSquare stelt gerichte vragen, modereert waar nodig en gidst van impasse naar oplossing. Zeg maar de optie met de objectieve helikopterview, het proces sturend. Maar wat er inhoudelijk naar boven borrelt, is uw verdienste. En die van de copiloten, zoals juristen. Net door hun specifieke kennis toetsen ze de haalbaarheid af van suggesties en opties. MediationSquare waakt erover dat alle deelnemers voldoende ruimte krijgen.

Werelds & verankerd

MediationSquare haalt de mosterd uit de Nieuwe Wereld: de Verenigde Staten & Canada dus. Daar is deze nobele bemiddelingsvorm reeds sterk ingeburgerd. Bovendien volgen onze noorderburen snel in dit verhaal, en dankzij erkende vakorganisaties als bMediation, zal ook België de trein niet missen. bMediation, waar Bernard trouwens een zeer gedegen opleiding genoot. Zo ook in het gerenommeerde Harvard, het mekka van Mediation, waar hij zijn vaardigheden verder verfijnde. MediationSquare voelt zich geruggesteund door vakkundige netwerken van Mediators. Justitie beseft het belang van mediatie: de Federale Bemiddelingscommissie enerzijds, de balies en rechters anderzijds. Die laatste homologeren uw akkoord zodat dit onherroepelijk juridisch waterdicht is.

Contacteer ons

U voelt zich tekortgedaan? Lijkt de onderhandelingsmarge onbestaande? Er bestaat een gezond alternatief voor slopende uitputtingslagen: MediationSquare. Onszelf op de borst kloppen is echter niet nodig. Behalve wanneer we uw zaak succesvol behartigen, met snelheid en betaalbaarheid als een extra fijne bonus. Smaakt deze frisse kennismaking naar een warm en opluisterend gesprek? MediationSquare gelooft alvast in uw slaagkansen. Moeilijk gaat ook.